Tel: 0732000112 sau 0799102030

Daily Archives: 01/02/2017

Autorizația de construire sau desființare – cum se obține

Procedura privind obţinerea autorizării executării sau desfiinţării construcţiilor se găseşte reglementată în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 13/10/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009. Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii […] Read More